آغاز پروژه استقرار ماژول برنامه ريزي و کنترل توليد Microsoft Dynamics AX 2012 در شرکت خودروسازي فردا

آغاز پروژه استقرار ماژول برنامه ريزي و کنترل توليد Microsoft Dynamics AX ۲۰۱۲ در شرکت خودروسازي فردا

بعد از استقرار موفقيت آميز سيستم برنامه ريزي منابع سازماني Microsoft Dynamics AX ۲۰۱۲ در حوزه هاي تامين، انبارش و فروش در شرکت خودروسازي فردا، پروژه استقرار ماژول برنامه ريزي و کنترل توليد (Production...

آغاز اجراي پروژه SAP در شرکت پرديس

آغاز اجراي پروژه SAP در شرکت پرديس

جلسه آغازين (KIK OF Meeting) پروژه استقرار SAP در شرکت صنايع غذايي پرديس (بزرگترين مجموعه فن آوري، شاليکوبي و بسته بندي برنج در خاورميانه) توسط شرکت ت...

بومي سازي سيستم خزانه داري بر بستر Microsoft Dynamic  AX 2012

بومي سازي سيستم خزانه داري بر بستر Microsoft Dynamic AX ۲۰۱۲

شرکت توران بعد از اختصاصي سازي و توسعه سيستم خزانه داري منطبق بر قوانين و مقررات داخلي در Microsoft Dynamic AX ۲۰۰۹  موفق شد سيستم خزانه داري با پوشش ...