راهكار خرده فروشي و فروشگاه هاي زنجيره اي

مشاوره و اصلاح فرايندهاي سازماني

بعد از استقرار موفقيت آميز سيستم برنامه ريزي منابع سازماني Microsoft Dynamics AX ۲۰۱۲ در حوزه هاي تامين، انبارش و فروش در شرکت خودروسازي فردا، پروژه استقرار ماژول برنامه ريزي و کنترل توليد (Production...

جلسه آغازين پروژه استقرار SAP در شرکت صنايع غذايي پرديس (بزرگترين مجموعه فن آوري، شاليکوبي و بسته بندي برنج در خاورميانه) توسط شرکت توسعه راهکارهاي هوشمند گلستان (توران) برگزار شد....

شرکت توران بعد از اختصاصي سازي و توسعه سيستم خزانه داري منطبق بر قوانين و مقررات داخلي در Microsoft Dynamic AX ۲۰۰۹  موفق شد سيستم خزانه داري با پوشش کامل  روش هاي دريافت و پرداخت متنوع موجود در شرکت ...